‘קערעסטיר נסיעה – א

//‘קערעסטיר נסיעה – א

‘קערעסטיר נסיעה – א

$1,575.00

נסיעה א’:   פארט ארויס דינסטאג קדושים  – און צוריק דאנערשטאג קדושים

Leaving Tuesday May 3  –  Returning Thursday May 5

Download Itinerary

Description

נסיעה א’:   פארט ארויס דינסטאג קדושים  – און צוריק דאנערשטאג קדושים 

Leaving Tuesday May 3  –  Returning Thursday May 5

מוועט אי”ה מתפלל זיין און- איהל-ליסקא-קערעסטיר-לינה האטעל-ראצפערט-קאליב-מאד-קאשוי

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “‘קערעסטיר נסיעה – א”

Your email address will not be published. Required fields are marked *