‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה – ג Kerestur Rebetzin Nesia

//‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה – ג Kerestur Rebetzin Nesia

‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה – ג Kerestur Rebetzin Nesia

$2,775.00 $2,675.00

Out of stock

 8:20PMנסיעה ג’: פארט ארויס מיטוואך  קדושים 10:20  – און צוריק זונטאג אמור

מען וועט האבן די זכי’ה צו מתפלל זיין און ראדאמסק, ראדשיץ, קראקא, צאנז, רימאנוב, איהעל, מאד, קערעסטיר, קאלוב, בודפעסט

Leaving Wednesday May 8  10:20 pm   JFK

Returning Sunday may 12  8:20pm        JFK

Download Itinerary

Out of stock

Description

Inspirational Trip to Kerestir for the yahrzeit of Rabbi Shayala of Kerestir ZT”L

with REBITZEN SARA MEISELS Daughter of Grand Rabbi Reb Shlome of Bobov ZT”L

slide 3

DEPARTURE:
FLIGHT   LO 027 - LOT POLISH AIRLINES            WED 08 MAY 2024
      
DEPARTURE: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 7    08 MAY 10:20P
ARRIVAL:  WARSAW, PL (FREDERIC CHOPIN)             09 MAY 01:05P
     
RETURN:

FLIGHT   LO 536 - LOT POLISH AIRLINES            SUN 12 MAY 2024
-----------------------------------------------------------------------------
DEPARTURE: BUDAPEST, HU (LISZT FERENC INTL), TERMINAL 2A    12 MAY 12:55P
ARRIVAL:  WARSAW, PL (FREDERIC CHOPIN)             12 MAY 02:10P
FLIGHT   LO 026 - LOT POLISH AIRLINES            SUN 12 MAY 2024
      
DEPARTURE: WARSAW, PL (FREDERIC CHOPIN)             12 MAY 04:50P
ARRIVAL:  NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 7    12 MAY 08:20P

 !!!  גע’פועלט אלעס גוטס

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה – ג Kerestur Rebetzin Nesia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *