Kerestur Rebetzin Nesia

//Kerestur Rebetzin Nesia

Kerestur Rebetzin Nesia

$1,875.00

1 in stock

נסיעה ב’: פארט ארויס זונטאג אחרי קדושים  – און צוריק דינסטאג אחרי קדושים

Leaving Sunday April 23  6:10 pm   

Returning Tuesday April 25  8:10pm

Early Bird Special Upuntill  4/18/2023

Download Itinerary

1 in stock

Description

Inspirational Trip to Kerestir for the yahrzeit of Rabbi Shayala of Kerestir ZT”L

with REBITZEN SARA MEISELS Daughter of Grand Rabbi of Bobov ZT”L

slide 3

DEPARTURE:
FLIGHT LH 403 - LUFTHANSA SUN 23 APRIL 2023
-----------------------------------------------------------------------------
DEPARTURE: NEWARK, NJ (NEWARK LIBERTY INTL), TERMINAL B 23 APR 6:10P
ARRIVAL: FRANKFURT, DE (FRANKFURT INTL), TERMINAL 1 24 APR   7:40A

                   DURATION: 7:30

FLIGHT LH 1336 - LUFTHANSA MON 24 APRIL 2023
DEPARTURE: FRANKFURT, DE (FRANKFURT INTL), TERMINAL 1 24 APR 8:55A
ARRIVAL: BUDAPEST, HU (LISZT FERENC INTL), TERMINAL 2A 24 APR 10:25A
                   DURATION: 01:30

RETURN:
FLIGHT LX 2255 - SWISS INTERNATIONAL AIR LINES TUE 25 APRIL 2023
DEPARTURE: BUDAPEST, HU (LISZT FERENC INTL), TERMINAL 2A 25 APR 2:35P
ARRIVAL: ZURICH, CH (ZURICH AIRPORT) 25 APR           4:15P
                
                   DURATION: 1:40

FLIGHT LX 018 - SWISS INTERNATIONAL AIR LINES TUE 25 APRIL 2023
DEPARTURE: ZURICH, CH (ZURICH AIRPORT) 25 APR        5:20P
ARRIVAL: NEWARK, NJ (NEWARK LIBERTY INTL), TERMINAL B 25 APR 8:10P
                   DURATION: 8:50

 !!!  גע’פועלט אלעס גוטס

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kerestur Rebetzin Nesia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *