‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה ב

//‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה ב

‘קערעסטיר תשפ”ד נסיעה ב

$2,875.00 $2,775.00

6:15 PM מען פארט ארויס דאנארשטאג קדושים

מען וועט האבן די זכי’ה צו מתפלל זיין אין קערעסטיר, מאד, רימאנאוו, ליזענסק

8:20 PM מען וועט זיין צוריק זונטאג אמור

Leaving Thursday  May 9    6:15 pm   JFK

Returning Sunday May 12  8:20 pm   JFK

Download Itinerary

Description

slide 3

DEPARTURE:
FLIGHT   LH 411 - LUFTHANSA                 THU 09 MAY 2024
DEPARTURE: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 1    09 MAY 06:15P
ARRIVAL:  MUNICH, DE (MUNICH INTERNATIONAL), TERMINAL 2    10 MAY 08:15A
FLIGHT   LH 1676 - LUFTHANSA                FRI 10 MAY 2024
DEPARTURE: MUNICH, DE (MUNICH INTERNATIONAL), TERMINAL 2    10 MAY 11:25A
ARRIVAL:  BUDAPEST, HU (LISZT FERENC INTL), TERMINAL 2A    10 MAY 12:40P
      
RETURN :

FLIGHT   LO 3802 - LOT POLISH AIRLINES           SUN 12 MAY 2024

DEPARTURE: RZESZOW, PL (JASIONKA)                12 MAY 02:55P
ARRIVAL:  WARSAW, PL (FREDERIC CHOPIN)             12 MAY 03:45P
FLIGHT   LO 026 - LOT POLISH AIRLINES            SUN 12 MAY 2024
      
DEPARTURE: WARSAW, PL (FREDERIC CHOPIN)             12 MAY 04:50P
ARRIVAL:  NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 7    12 MAY 08:20P